ΕΑΝΔΑ

Ποιοί είμαστε και τι κάνουμε

ΕΑΝΔΑ

Ποιοί είμαστε

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α) είναι η επίσημη ένωση των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Αθήνας. Μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α είναι οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι (έως 7 έτη δικηγορίας) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η Ε.Α.Ν.Δ.Α λειτουργεί παράλληλα με τον Δ.Σ.Α. μέσω της θεσμικής της συμμετοχής της σε διάφορες επιτροπές του Δ.Σ.Α. (βλ. αρ. 14 Κώδικα Περί Δικηγόρων) ή μέσω της παράλληλης δράσης της με τον Δ.Σ.Α. για ζητήματα που αφορούν τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Σκοποί

 • η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
 • η βελτίωση των συνθηκών άσκησης, δικηγορίας και απονομής της δικαιοσύνης.
 • η επιμόρφωση των ασκουμένων και νέων δικηγόρων.
 • η προαγωγή της νομικής επιστήμης και του δικηγορικού λειτουργήματος.
 • η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.
 • η διαρκής συνεργασία με άλλους φορείς, προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔΑ εκλεγεται για δύο (2) έτη και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά (7) μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Στυλιανουδάκης Χρήστος

Αντιπρόεδρος
Μαγγίνας Αντώνιος

Γενική Γραμματέας
Σταυρουλάκη Κυριακή

Ταμίας
Τσακάλου Δανάη

Μέλη

 • Βούκουνας Στυλιανός
 • Βουνίδης Γεώργιος
 • Δήμαρχος Γεώργιος
 • Λιακόπουλος Κωνσταντίνος
 • Παπαχαραλάμπους Ηλιάννα
 • Πλαμαντούρας Γεράσιμος
 • Τερζίμπαζης Ανδρέας