ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μπορείτε να μας στέλνετε τις αγγελίες σας στο eanda.gr@gmail.com. Σας ενημερώνουμε ότι οι αγγελίες υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της ΕΑΝΔΑ και του ΔΣΑ. Σύμφωνα, με την από 13.05.2022 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ και σε συνδυασμό με την από 19.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για την ανάρτηση αγγελιών των ασκούμενων δικηγόρων πρέπει να προβλέπεται: α) κατώτατη αμοιβή τουλάχιστον 600 ευρώ, β) κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας από τον εργοδότη δικηγόρο, γ) ωράριο και δ) αντικείμενο εργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με την από 17.09.2022 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ για την ανάρτηση αγγελιών δικηγόρων πρέπει να προβλέπεται: α) κατώτατη αμοιβή τουλάχιστον 1.000,00€ + ΦΠΑ, β) κάλυψη των 2/3 ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη δικηγόρο, γ) ωράριο και δ) αντικείμενο εργασίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αγγελίες με καταχρηστικούς όρους εργασίας ή διακρίσεις με βάσει το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π. δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Filter by