ΕΑΝΔΑ

Ποιοί είμαστε

ΕΑΝΔΑ

Ποιοί είμαστε

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α) είναι η επίσημη ένωση των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Αθήνας. Μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α είναι οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι (έως 7 έτη δικηγορίας) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η Ε.Α.Ν.Δ.Α λειτουργεί παράλληλα με τον Δ.Σ.Α. μέσω της θεσμικής της συμμετοχής της σε διάφορες επιτροπές του Δ.Σ.Α. (βλ. αρ. 14 Κώδικα Περί Δικηγόρων) ή μέσω της παράλληλης δράσης της με τον Δ.Σ.Α. για ζητήματα που αφορούν τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Σκοποί

  • η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
  • η βελτίωση των συνθηκών άσκησης, δικηγορίας και απονομής της δικαιοσύνης.
  • η επιμόρφωση των ασκουμένων και νέων δικηγόρων.
  • η προαγωγή της νομικής επιστήμης και του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.
  • η διαρκής συνεργασία με άλλους φορείς, προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.