ΕΑΝΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔΑ εκλεγεται για δύο (2) έτη και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά (7) μέλη.

Πρόεδρος
Χρήστος Στυλιανουδάκης

Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Μαγκίνας

Γενική Γραμματέας
Κέλλυ Σταυρουλάκη

Ταμίας
Δανάη Τσακάλου

Μέλη

  • Στυλιανός Βούκουνας
  • Γεώργιος Βουνίδης
  • Γεώργιος Δήμαρχος
  • Κωνσταντίνος Λιακόπουλος
  • Ηλιάνα Παπαχαραλάμπους
  • Γεράσιμος Πλαμαντούρας
  • Ανδρέας Τερζίμπασης