ΕΑΝΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔΑ εκλεγεται για δύο (2) έτη και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά (7) μέλη.

Πρόεδρος

Στέλιος Βούκουνας

Αντιπρόεδρος

Θεοδώρα-Ηλιάννα Παπαχαραλάμπους

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Δήμαρχος

Ταμίας

Σοφία Συρογιάννη

Μέλη

  • Γεώργιος Βουνίδης
  • Γαβριήλ Γαβριηλίδης
  • Κωνσταντίνος Λιακόπουλος
  • Αντώνιος Μιχελόγγονας
  • Γιώργος Κίτης
  • Χρήστος Στυλιανουδάκης
  • Ανδρέας Τερζίμπασης