Διαδικτυακά Σεμινάρια

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Ποινική Δικονομία
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2024)
Αναστασία Μαρία Δημοπούλου

Ειδικό  Μέρος Ποινικού Δικαίου
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2024)
Ιωάννης Βέρρας

Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2024)
Λουκάς Προυσανίδης

Κώδικας Δικηγόρων
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Γεώργιος Γεωργακάς

Ποινική Δικονομία Β’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Ελένη Γιαννούλη

Ποινική Δικονομία Α’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Ιωάννης Βέρρας

Ποινολογία
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Ελευθέριος Χαλκιαδάκης

Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Γιώργος Κατσαούνης

Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Μιχάλης Πλατανιώτης

Μαρία Λαμπαδάκη

Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Αναστασία Μαρία Δημοπούλου

Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Λουκάς Προυσανίδης

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Β’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Λευτέρης Αθανασόπουλος

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Α’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Λευτέρης Αθανασόπουλος

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Σταύρος Κουρμπέτης

Εμπράγματο Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Έλενα Γκερέκου

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Κίμων Σαϊτάκης.

Οικογενειακό – Κληρονομικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Κατερίνα Κατελούζου

Αξιόγραφα
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Αντώνης Μιχελόγγονας

Εταιρικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Αστέρω Τσίρκα

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Ανθή Παπατόλια

Διοικητικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Γρηγόρης Ρουβάς
Παναγιώτης Γαλάνης

Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας
(Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων – Β’ 2021)
Ευανθία Φώτου

Πρακτικά Εμπορικού Δικαίου
(Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων – Α’ 2021 )
Κωνσταντίνα Ντόντη

Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας
(Εντατικά Σεμινάρια Α’ 2021 )
Αθανάσιος Καλογιάννης