Διαδικτυακά Σεμινάρια

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Κώδικας Δικηγόρων
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Γεώργιος Γεωργακάς

Ποινική Δικονομία Β’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Ελένη Γιαννούλη

Ποινική Δικονομία Α’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Ιωάννης Βέρρας

Ποινολογία
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Ελευθέριος Χαλκιαδάκης

Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Γιώργος Κατσαούνης

Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Μιχάλης Πλατανιώτης

Μαρία Λαμπαδάκη

Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Αναστασία Μαρία Δημοπούλου

Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Λουκάς Προυσανίδης

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Β’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Λευτέρης Αθανασόπουλος

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Α’ Μέρος
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Λευτέρης Αθανασόπουλος

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Σταύρος Κουρμπέτης

Εμπράγματο Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Έλενα Γκερέκου

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α’ 2023)
Κίμων Σαϊτάκης.

Οικογενειακό – Κληρονομικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Κατερίνα Κατελούζου

Αξιόγραφα
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Αντώνης Μιχελόγγονας

Εταιρικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Αστέρω Τσίρκα

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α 2023)
Ανθή Παπατόλια

Διοικητικό Δίκαιο
(Εντατικά Σεμινάρια ΕΑΝΔΑ Α΄ 2023)
Γρηγόρης Ρουβάς
Παναγιώτης Γαλάνης

Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας
(Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων – Β’ 2021)
Ευανθία Φώτου

Πρακτικά Εμπορικού Δικαίου
(Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων – Α’ 2021 )
Κωνσταντίνα Ντόντη

Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας
(Εντατικά Σεμινάρια Α’ 2021 )
Αθανάσιος Καλογιάννης