Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα (περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου) με εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο αναζητά νέο/α δικηγόρο με τουλάχιστον τριετή ουσιαστική και δικαστηριακή εμπειρία στο Αστικό και το Εμπορικό Δίκαιο για μόνιμη συνεργασία. Ωράριο 9 πμ έως 6 μμ. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και των Η/Υ. Απολαβές 1000 ευρώ, συν ΦΠΑ και 2/3 κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών απόφαση της ΕΑΝΔΑ. Αποστολή βιογραφικών στο: alna82@hotmail.com.