ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Εφέταις, κάτοχος Μεταπτυχιακού Πολιτικής Δικονομίας, αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο (τομέας: Αστικό Δίκαιο). Σύνταξη δικογράφων – παραστάσεις  – μεταφράσεις Αγγλικά – Γαλλικά mflawservices@gmail.com +30 6987863302.”