Αναζήτηση συνεργασίας με δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο

Αναζήτηση συνεργασίας με δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο. Προτείνεται η ελεύθερη συνεργασία (ανά υπόθεση). Τηλ.: 6948708277, e-mail: ioannisnk@gmail.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι