Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Αναζητούμε ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο Δικηγορικό Γραφείο Δρόσου Γρηγορίου – Αυλωνίτη Δημητρίου.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Τίτλος σπουδών νομικής από ελληνικό ή αλλοδαπό πανεπιστήμιο νομίμως αναγνωρισμένος

• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ

• Έφεση στη σύνταξη νομικών ισχυρισμών και δικογράφων

• Πάθος για τη νομική επιστήμη και  επαγγελματική εξέλιξη

Επικουρικά θα συνεκτιμηθούν:

• Επικοινωνιακές/Διαπραγματευτικές ικανότητες

• Ικανότητα επίλυσης κρίσεων

• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης

• Γνώση χειρισμού πλατφόρμας συνεργασίας/επικοινωνίας (λ.χ. TEAMS)

• Προσανατολισμός στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών

Παρέχονται:

• Μηνιαία αμοιβή  600 ευρώ, πλέον εισφορών ΕΦΚΑ ασκούμενων δικηγόρων.

• Σταθερή προοπτική εξέλιξης

• Bonus επιπροσθέτως της μηνιαίας αμοιβής

• Διαρκής νομική ενημέρωση και συζητήσεις επί νομικών ζητημάτων

Προσφέρουμε ενασχόληση με ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα του αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου σε ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον, όπου προάγουμε τον αμοιβαίο σεβασμό και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ υποστηρίζουμε ενεργά την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκτιμάται και επιβραβεύεται. Το ωράριο απασχόλησης είναι 9.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

drososlaw@gmail.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Tα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επιλογής υποψηφίων και επαγγελματικής συνεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα όσων υποψηφίων δεν επιλεγούν θα διαγραφούν εντός 15 ημερών από την αποστολή της αίτησης συνεργασίας/βιογραφικού. Θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης θέσης εντός προθεσμίας 15 ημέρων από την αποστολή των αιτήσεων συνεργασίας/βιογραφικών. Ενδέχεται να υπάρξει επικοινωνία για διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες με τους υποψήφιους της προσφερόμενης θέσης.