ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αναλαμβάνω δακτυλογραφήσεις , απομαγνητοφωνήσεις και μεταφράσεις.(Αγγλικά , Γαλλικά )

Εργασία αποκλειστικά εξ’αποστάσεως.
Επικοινωνία : lvdr2309@gmail.com