ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

«Δικηγόρος πενταετίας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο αναζητεί συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες με αντικείμενο ενασχόλησης υποθέσεις εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου για μερική απασχόληση ή/και εξωτερική συνεργασία. Διαθεσιμότητα για πλήρη απασχόληση από τον Μάρτιο του 2024. Στοιχεία επικοινωνίας: 6959053998, ppantazatoulegalservices@gmail.com και g.pantazatou@yahoo.gr».