Ασκούμενη δικηγόρος αναλαμβάνει τη σύνταξη δικογράφων

Ασκούμενη δικηγόρος με πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Νομικής ΕΚΠΑ αναλαμβάνει τη σύνταξη δικογράφων σε όλο το φάσμα δικαίου.