Ασκούμενη δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Ασκούμενη δικηγόρος με πτυχίο Νομικής ΕΚΠΑ και τελειόφοιτη μεταπτυχιακού Νομικής ΕΚΠΑ αναζητά γραφείο για ουσιαστική άσκηση στο ποινικό δίκαιο (ή γενικής μάχιμης δικηγορίας).

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι