ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ( καταθέσεις δικογράφων, παραλαβή σχετικών από υποθέσεις, νομικό έλεγχο ακινήτων κλπ).Τηλ επικοινωνίας 6973569210.