Ασκούμενη δικηγόρος επιθυμεί να συνεχίσει την άσκησή της

Ασκούμενη δικηγόρος επιθυμεί να συνεχίσει την άσκησή της. τηλέφωνο 6932489891 estam12ti@ gmail.com