Ασκούμενη δικηγόρος σε δήμο αναζητά εξωτερική συνεργασία.

Ασκούμενη δικηγόρος σε δήμο αναζητά εξωτερική συνεργασία.

Επικοινωνία: nikolakopoulousophia15@gmail.com