Ασκούμενος δικηγόρος – γραμματέας εκλογών

Ασκούμενος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως γραμματέας στις εκλογές, εντός Αττικής κατά προτίμηση. Τηλ επικοινωνίας: 6936102227
Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι