Διατίθεται χώρος για συστέγαση

Διατίθεται ανεξάρτητος χώρος – γραφείο για συστέγαση σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e–mail: lawofficekolonaki@gmail.com

Κατηγορία: Χώροι γραφείων