Διατίθεται χώρος για συστέγαση

Διατίθεται ανεξάρτητος χώρος – γραφείο για συστέγαση σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ασκληπιού. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο emailan.derecho@hotmail.com 

Κατηγορία: Χώροι γραφείων