Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο”

” Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο”
α) αμοιβή 600 ευρώ,

β) κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας ,

γ) ωράριο 09:00-17:00,

δ) αντικείμενο εργασίας: γενική άσκηση

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: office@kalliaslaw.com

τηλ: +30 6983645411