Δικηγόρος 2ετιας αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος 2ετιας, απόφοιτος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία της Νομικής Σχολής Αθηνών με εμπειρία κυρίως στην σύνταξη δικογράφων αστικού δικαίου αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρεία με κύριο αντικείμενο την σύνταξη δικογράφων και την παράσταση σε ακροατήρια σε υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου. Email:mpoulaw@gmail.com, τηλ επικ:2102529552