Δικηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις

Δικηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων από Αγγλικά ή Γαλλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα.
email επικοινωνίας : lawyer.ath3@outlook.com