ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Δικηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων, από Αλβανικά στα Ελληνικά και από Αγγλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως, Τηλέφωνο 6906231287,email: cgv_treis@yahoo.com