Δικηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Δικηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις παντός είδους
εγγράφων, από Αγγλικά ή Γερμανικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως.
E-mail επικοινωνίας: ntsal_legaltranslations@yahoo.com