Δικηγόρος αναλαμβάνει μετάφραση και επικύρωση κειμένων νομικής και οικονομικής φύσεως

Δικηγόρος αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση κειμένων νομικής και οικονομικής φύσεως από/προς Αγγλικά- Γαλλικά- Ισπανικά. Άριστο αποτέλεσμα – άμεση εξυπηρέτηση- τιμές λογικές.
Τηλ: 690 767 3933