Δικηγόρος αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων

Δικηγόρος αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων από και προς την αγγλική, γαλλική, γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6972145318