Δικηγόρος αναλαμβάνει την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων από και προς την γαλλική και ελληνική γλώσσα.

Δικηγόρος αναλαμβάνει την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων από και προς την γαλλική και ελληνική γλώσσα. Πολυετής πείρα και ανταγωνιστικές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας 6975910630, email anmatal@yahoo.gr”