Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Γενικό Αστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.) και εμπειρία στη μάχιμη και στη συμβουλευτική δικηγορία, με κύριους τομείς απασχόλησης το Εμπορικό, Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο (εξειδίκευση στα Τροχαία Ατυχήματα) αναζητεί εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο – δικηγορική εταιρεία (σύνταξη δικογράφων, παράσταση σε δικαστήρια, χειρισμό φακέλων κλπ).

τηλ. 6983434608
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι