Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία
αναζητεί εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο – δικηγορική εταιρεία (σύνταξη
δικογράφων, παράσταση σε δικαστήρια, χειρισμό φακέλων, έλεγχοι τίτλων, κτηματολόγιο κλπ.)
Επικοινωνία: vasilikibesi@gmail.com