Δικηγόρος Αναζητά Εξωτερική Συνεργασία

Δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος αστικού δικαίου, με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε ελέγχους τίτλων ακινήτων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της Αττικής αναζητά εξωτερική συνεργασία. Τηλ.: 6977172522, e-mail: vinivadere@gmail.com.