Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος με τριετή εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο ναυτικό δίκαιο αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο – δικηγορική εταιρεία για σύνταξη δικογράφων, παραστάσεις σε δικαστήρια, έλεγχο τίτλων σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία, μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970620227