Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος με τριετή ουσιαστική εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία αναζητά εξωτερική συνεργασία με κύρια απασχόληση την σύνταξη δικογράφων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970620227
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι