Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.) και εμπειρία στη μάχιμη και στη συμβουλευτική εμπειρία από το 2016, αναζητεί εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο – δικηγορική εταιρεία (ενδεικτικά μελέτη φακέλων, σύνταξη δικογράφων, γνωμοδοτήσεων, παράσταση σε δικαστήρια, ΣΕΠΕ κλπ). Τομέας ενασχόλησης: Εργατικό Δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικό, αλλά και άλλοι τομείς, κατόπιν συνεννόησης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971531513,  email:mariakaraglaw@gmail.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι