Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος με ουσιαστιακή εμπειρία 1 έτους και μεταπτυχιακή φοιτήτρια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, αναζητά εξωτερική συνεργασία με κύριο αντικείμενο τη σύνταξη δικογράφων, παραστάσεις σε δικαστήρια και μεταφράσεις/επικυρώσεις (Αγγλικά – Γαλλικά).
κιν. 6986834510