Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Δικηγόρος Αθηνών με δεκαετή δικαστηριακή εμπειρία (σύνταξη δικογράφων – παραστάσεις) αναζητά εξωτερική συνεργασία στα αντικείμενα του δημοσίου δικαίου, της αναγκαστικής εκτέλεσης, του Ν. 3869/2010 και εν γένει του αστικού δικαίου, πλην οικογενειακού – κληρονομικού δικαίου. Άμεσοι χρόνοι παράδοσης δικογράφων. Τηλ: 6942473446, e – mail: vaspant@outlook.com.gr