Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Δικηγόρος διετούς εμπειρίας σε θέματα συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ., υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικού εγκλήματος, ελέγχους τίτλων, ακινήτων, μεταφράσεις αγγλικών και θέματα γενικής δικηγορίας, αναλαμβάνει διεκπεραίωση εργασιών σχετικών με τα άνωθι. Παρακαλώ επικοινωνήστε: anthikanelli@hotmail.com και 6945747984

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι