Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικηγόρος Παρ΄Εφέταις με 9ετή εμπειρία σε γραφείο μάχιμης δικηγορίας αναζητά εξωτερική συνεργασία για σύνταξη δικογράφων κατ΄ αποκοπή. e-mail : kanellopoulos.ko@gmail.com