Δικηγόρος Αθηνών αναζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος Αθηνών αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο για τη διενέργεια ελέγχου τίτλων σε κτηματολόγια/υποθηκοφυλακεία εντός Αττικής
Επικοινωνία: kamintzi@yahoo.com