Δικηγόρος Αθηνών αναζητά συνεργασία

Δικηγόρος Αθηνών αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο για τη διενέργεια ελέγχων τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια καθώς και για τη σύνταξη δικογράφων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6932519904