ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Μεταφράσεις (αγγλικά- γερμανικά-ελληνικά ), σύνταξη δικογράφων και εξωδίκων
δηλώσεων, έλεγχος τίτλων, εγγραφή κι εξάλειψη βαρών, ανάληψη εξωτερικών
εργασιών σε δικαστήρια, κτηματολογικά γραφεία κτλ.
Επικοινωνία: ntsal_legaltranslations@yahoo.com