Δικηγόρος Αθηνών (Παρ εφέταις) ζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος Αθηνών (Παρ εφέταις) ζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο για διενέργεια ελέγχων τίτλων σε κτηματολόγια και υποθηκοφυλακεία Αττικής και Χαλκίδος.