Δικηγόρος Αθηνών, παρ ‘ εφέταις, ζητά εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος Αθηνών, παρ ‘ εφέταις, ζητά εξωτερική συνεργασία με Δικηγορικό γραφείο, για διενέργεια ελέγχων τίτλων εντός Αττικής καθώς επίσης και προς διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών (καταθέσεις δικογράφων, πιστοποιητικών, αναβολές, μεταφράσεις – επικυρώσεις εγγραφων) kamintzi@yahoo.com, 6932519904