Δικηγόρος παρ’ Εφέταις 8ετιας με κύρια ενασχόληση το δίκαιο ακινήτων και εμπειρία απο παραστάσεις σε Δικαστήρια αναζητεί εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις 8ετιας με κύρια ενασχόληση το δίκαιο ακινήτων και εμπειρία απο παραστάσεις σε Δικαστήρια αναζητεί εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο – δικηγορική εταιρεία (σύνταξη/κατάθεση δικογράφων, παράσταση σε δικαστήρια, έλεγχοι τίτλων, παράσταση σε συμβόλαια, Κτηματολόγιο)
Επικοινωνία: spyridoulant1990@gmail.com