Δικηγόρος παρ’ εφέταις, αναζητεί γραφείο/εταιρεία για εξωτερική συνεργασία

Δικηγόρος παρ’ εφέταις, κάτοχος ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου ΕΚΠΑ και εκπαίδευσης DPO αναζητεί γραφείο/εταιρεία για εξωτερική συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται κυρίως επί του Εργατικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και εν γένει επί του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Επιπλέον, συζητήσιμος και ρόλος DPO για τον έλεγχο συμμόρφωσης γραφείων/εταιρειών. Επικοινωνία : 6971531513, mariakaraglaw@gmail.com.