Δκηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις

Δκηγόρος αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων, από Αλβανικά στα Ελληνικά και από Αγγλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως, Τηλέφωνο 6906231287,email: cgv_treis@yahoo.com