ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2108829781 6944623195