ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ

Αναλαμβάνω α) σύνταξη δικογράφων αστικού και ποινικού δικαίου, β) έλεγχο
τίτλων, γ) παράσταση ενώπιον Αρχών/Δικαστηρίων, δ) μετάφραση από
Αγγλικά, Γαλλικά, Κινέζικα στα Ελληνικά και το αντίστροφο και ε) GDPR.
Διαθέτω εμπειρία 9 ετών σε συμβουλευτική δικηγορία και δικαστήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες info@greeklawyer.eu – www.greeklawyer.eu