Δικαστικός αντιπρόσωπος βουλευτικών εκλογών Ιουνίου και αυτοδιοικητικών Οκτωβρίου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως γραμματέας

Δικαστικός αντιπρόσωπος βουλευτικών εκλογών Ιουνίου και αυτοδιοικητικών Οκτωβρίου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως γραμματέας στις εκλογές της 15ης Ιουνίου.

Τηλ επικοινωνίας: 6936102227