ΗΜΕΡΙΔΑ : BUSINESS ETHICS: THE LEGAL VIEW – ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

σας καλεί να παρακολουθήσετε την Ημερίδα με θέμα

BUSINESS ETHICS: THE LEGAL VIEW

 

το Σάββατο 9/12/2023 και ώρα 12.00-15.00

MS Teams Meeting : Business Ethics: The Legal View – Microsoft Teams Link