Μισθώνεται επιπλωμένος χώρος γραφείου

Μισθώνεται επιπλωμένος χώρος γραφείου (15 τμ) σε δικηγορικό γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας (Πλ. Κοτζιά). Παρέχεται και δυνατότητα συνεργασίας σε υποθέσεις του γραφείου. Μηνιαίο μίσθωμα: 250€ (συμπεριλαμβανομένων εξόδων: καθαριότητα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα). Παρακαλώ, οι ενδιαφερόμενοι, όπως επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@zervalaw.gr

Κατηγορία: Χώροι γραφείων